5 oktober is Halli bevallen van 7 pupjes.
1 bruine en 4 zwarte reuen, 2 zwarte teefjes. Alle 7 doen het super!
Er zijn nog reutjes te bespreken!

Info margrietdekloet@gmail.com

NWEM4025